Quỹ dự phòng là gì? Quy định quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp?

Quỹ dự phòng tài chính là một trong những nghiệp vụ kế toán quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp trẻ, mới được thành lập chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của quỹ. Bài viết hôm nay, one-10.com cùng với các chuyên gia cá cược, thẩm định tài chính của cược thủ tại nhà cái fun88one sẽ chia sẻ đến bạn đọc các nội dung liên quan đến vấn đề này.

Contents

I. Quỹ dự phòng là gì?

 • Theo Từ điển Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân, quỹ dự phòng là số tiền được trích ra từ lợi nhuận để phòng ngừa các chi phí có thể xảy ra trong tương lai.
 • Các loại dự trữ phổ biến: Quỹ dự phòng cho các khoản cho vay khó đòi.
 • Quỹ dự phòng cho các khoản lỗ chưa được giải quyết.
 • Mục tiêu của quỹ dự phòng là tránh thổi phồng lợi nhuận bằng cách đảm bảo rằng tất cả các chi phí phát sinh đều được tính đến, nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta không biết chính xác chúng là bao nhiêu.

II. Quỹ dự phòng tài chính là gì?

Tài khoản này được sử dụng để ghi lại số tiền dự trữ tài chính hiện có của công ty và tình trạng thiết lập và sử dụng chúng. Quỹ dự phòng tài chính được phân bổ từ lợi nhuận sau khi khấu trừ thuế doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm các khoản dự phòng tài chính phải tuân thủ các chính sách tài chính hiện hành.

Tầm quan trọng của quỹ dự phòng tài chính

III. Nên sử dụng quỹ dự phòng tài chính như thế nào?

 • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam về quy chế hoạt động của Quỹ TDND, việc thay đổi vốn điều lệ sẽ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các thay đổi phải được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước.
 • Do đó, nếu muốn thay đổi, giảm vốn điều lệ, quỹ phải được ngân hàng nhà nước chấp thuận.
 • Theo Điều 80 của Luật các tổ chức tín dụng, Đại hội thành viên là cơ quan quyết định việc phân phối và xử lý lợi nhuận (nếu có) của quỹ.
 • Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau khi khấu trừ thuế doanh nghiệp.
 • Kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017, Quỹ TDND thực hiện phân bổ quỹ dự phòng tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 93/2017 / NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017.
 • Nghị định số 93/2017/NĐ-CP không quy định giới hạn về quỹ dự phòng tài chính và tổ chức tín dụng phải sử dụng quỹ dự phòng tài chính theo quy định.

IV. Kết cấu của tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

Bên Nợ:

 • Quỹ dự phòng tài khóa được trình lên cấp cao hơn.
 • Quỹ dự phòng tài chính giảm khác.

Bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập lợi nhuận sau thuế hoặc do cấp dưới nộp lên.

Số dư bên Có:

Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp.

Trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

 

V. Phương pháp hoạch định tài khoản quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp

Khi trích lập quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, tại thời điểm này, kế toán ghi:

 • Nợ TK 421 – Thu nhập chưa thanh toán.
 • Có TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính.

Các khoản dự phòng tài chính do cấp dưới nộp lên, kế toán ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 136…
 • Có TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính.

Trình cấp trên làm giảm quỹ dự phòng tài chính, kế toán ghi:

 • Nợ TK 415 – Quỹ dự phòng tài chính
 • Có TK 111, 112, 336…

VI. Một số quy định về việc trích lập quỹ dự phòng trong doanh nghiệp

 • Điều 34 Luật Quản lý, sử dụng và kinh doanh vốn tại doanh nghiệp số 69/2014 / QH13 quy định công ty chỉ trích lợi nhuận sau thuế để đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính. Đồng thời, trích một phần lợi nhuận sau thuế của công ty để lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi nhân viên… Nhà nước sẽ thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thành lập quỹ trên.
 • Theo quy định Thông tư 200 / 2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty quyết định chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính vào Quỹ đầu tư phát triển. Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính: Chuyển số dư các khoản dự phòng hiện có trong công ty sang quỹ đầu tư phát triển.

Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho quý độc giả những thông tin hữu ích liên quan đến quỹ dự phòng tài chính trong doanh nghiệp. Đừng quên tiếp tục theo dõi chúng tôi và cập nhật những tin tức mới nhất. Xem thêm bài viết ví viettel pay

Related Post